ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

16. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov

Akreditácia

Novinári sa akreditujú pred veľtrhom elektronicky zaslaním vyplneného formulára na e-mail press@agrokomplex.sk alebo priamo na výstave v Press centre medzi pavilónmi A a B podpisom a odovzdaním vyplneného akreditačného formulára alebo vizitky v mieste pre registráciu. Následne obdržia press kartičku a budú môcť využívať tlačový materiál a novú miestnosť pre žurnalistov s počítačovým vybavením, internetom a wifi. Novinári sa preukazujú press kartičkou alebo vizitkou, resp. potvrdením redakcie o spolupráci. Pre novinárov je zabezpečené bezplatné parkovanie na parkovisku press centra medzi pavilónmi A a B, ako aj miestnosť s prístupom na internet. Vstup pre novinárov je od Akademickej ulice oproti hotelu Agroinštitút. 
 

AKREDITÁCIA
Prosíme o vyplnenie žiadosti o akreditáciu a zaslanie na poštovú adresu:

Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4949 01 Nitra
alebo e-mailom na adresu: press@agrokomplex.sk
alebo faxom na číslo: 037/ 6572 252

Žiadosť o akreditáciu na výstavu - na stiahnutie

Mapa výstaviska