ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

16. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov

Vstupenky a parkovanie

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Študentská kolektívna zľava: 1 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz areál: 40 €
Firemná pozvánka: 2 € Katalóg výstavy: 3 €

OTVÁRACIE HODINY:

22. – 24. 08. 2013 od 9:00 do 18:00 hod

25. 08. 2013 od 9:00 do 16:00 hodPOPIS VSTUPNÉHO:

Študentská kolektívna zľava 1€: Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.Zľavnené vstupné 2€: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.Voľný vstup: deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Mapa výstaviska