ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

16. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov

Kontakty

Manažér projektu 
Ing. František Klačko
T: 037/ 6572 121
M: 0911 200 507 
E: klacko@agrokomplex.sk
 

Manažér
Ing. Miroslav Halmo
T: 037/ 6572 123
M: 0903 283 003

E: halmo@agrokomplex.sk
 

Manažér
Mgr. Ján Varga
T: 037/ 6572 304
M: 0911 270 060 

E: j.varga@agrokomplex.sk
 

Manažér
Tomáš Jánošík
T: 037/ 6572 275
M: 0911 060 148 

E: janosik@agrokomplex.sk
 

Manažér
Ing. Peter Lietava
T: 037/ 6572 204
M: 0903 773 026

E: lietava@agrokomplex.sk

Manažér
Ing. Eva Borbélyová
T: 037/ 6572 260
M: 0911 860 085
E
borbelyova@agrokomplex.sk
 

Národná výstava hospodárskych zvierat
Mgr. Lenka Haverlíková
T
: 037/ 6572 205
M: 0911 880 263
E: haverlikova@agrokomplex.sk
 

Fakturácia
Emília Durdiaková
T: 037/65 72 302
e-mail: durdiakova@agrokomplex.sk
 

Realizácia výstavných stánkov
Ing. Sidónia Demelová
T
: 037/ 6572 345
E
demelova@agrokomplex.sk
 

Výdaj katalógov pre vystavovateľov
- kopírovacie centrum pavilón F

tel.: 037/ 6572 529

 
Ing. Anna Jakubčinová
T
: 037/ 6572 348
E
jakubcinova@agrokomplex.sk
 
Ing. Ester Magyarová
T
: 037/ 6572 344
E
magyarova@agrokomplex.sk
 
Schvaľovanie projektov
Peter Dobiš
T: 037/ 6572 133
E
dobis@agrokomplex.sk
 
Realizácia expozícií
Ing. Jozef Muzika
tel./fax: 037/ 6572 131
E
muzika@agrokomplex.sk
 
Oficiálny katalóg výstavy
Eva Bálliová
T: 037/6572 248
E: balliova@agrokomplex.sk
 

Špedičná služba: Výstavný areál AX
Ivan Šebestian
T: 0902 969 601
 

Propagácia výstavy, reklama v areáli
Ing. Mgr. Michala Mičíková
T: 037/ 6572 426
M: 0911 200 649
E: micikova@agrokomplex.sk

Služby, sprievodné akcie
Dáša Stanovičová
T: 037/ 6572 140
E: stanovicova@agrokomplex.sk

 

Mapa výstaviska