ŽIVNOSTENSKÉ TRHY

16. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov

Aktuality

Vážené dámy, vážení páni

Výstavisko Agrokomplex a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na jednu z najvýznamnejších medzinárodných výstav svojho druhu na Slovensku. Jubilejný 40. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013 sa uskutoční v dňoch 22. – 25. 8. 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Na 39. ročníku sa zúčastnilo 487 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka, Francúzska a ďalších krajín , ktorí sa prezentovali na ploche 24 460 m2. 

Významnou súčasťou Agrokomplexu budú v tomto roku súbežné výstavy a akcie :

  • Národná výstava hospodárskych zvierat – 8. ročník výstavy na ktorej sa prezentovalo v minulom roku takmer 400 kusov hospodárskych zvierat a 400 kusov z drobnochovu
  • COOPEXPO – 20. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného tovaru
  • Obnoviteľné zdroje energie - 8.ročník výstavy, ktorá sa bude konať v pavilóne „B“
  • Regióny Slovenska - 11. ročník výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov 
  • Dožinkové slávnosti - tradičná akcia Agrokomplexu – v pavilóne „M4“ a na ploche „O“ pred výstaviskom
  • Živnostenské trhy - 16.ročník kontraktačno-predajnej výstavy malých a stredných podnikateľov
  • Slovensko 3D – Náučný chodník Slovenska
  • Dni poľa – 2. ročník prezentácie modernej poľnohospodárskej techniky v praxi 

V snahe o pokračovanie obojstranne úspešnej spolupráce sme pre Vás pripravili v roku 2013 nižšie ceny bezdrôtového internetového pripojenia v halách ( WiFi ), nižšie ceny realizácií expozícií, grafických prác a iných služieb.

Pri príležitosti 40. ročníka výstavy Agrokomplex pre Vás pripravujeme jedinečný sprievodný program hodný 40. jubilea. Tešíme sa na spoluprácu a stretnutie na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

S pozdravom,

 

Ing. František Klačko                                                               Ing. Eduard Krcho

manažér projektu                                                                    obchodný námestník

 

Mapa výstaviska