TECHNITRA 2021

Profil výstavy

TECHNITRA 2021

Virtuálny veľtrh je ideálnym priestorom pre použitie najmodernejších technológií a streamovacích služieb. Prostredníctvom riadených panelových diskusií, moderovaného živého vysielania, v rámci ktorého má zákazník možnosť interaktívne sa zapájať pomocou chatu, predstaví TECHNITRA 2021 od 27. do 28. mája odbornej i laickej verejnosti novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie.

Veľtrh Technitra bude vysielaný prostredníctvom špeciálne vytvoreného youtube kanálu, na vybraných sociálnych sieťach a na www.technitra.sk

Technitra 1 Technitra 3

sario

Súčasťou on-line výstavy bude aj Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Témou tohto ročníka je Moderný priemysel – ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu. Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie.

Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov.

 


ZSP SR banner 468

Termín konania: 27.05.2021 - 28.05.2021
Miesto konania: www.technitra.sk
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska