TECHFÓRUM 2016

Profil výstavy

Podtitul: 4. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania
Termín konania: 24.05.2016 - 27.05.2016
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 1.20 € Katalóg výstavy: 6 €

Celoroční partneri

Mapa výstaviska