SVADOBNÉ DNI & BEAUTÉ 2020

Dôležité termíny

Uzávierka prihlášok: 29. 11. 2019

 

Montáž :                               

20.2.2020  od  7:00 do 18:00

21.2.2020  od  7:00 do 10:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Demontáž :                           

22.2.2020 od 18:00 do 20.00

23.2.2020 od  7:00 do 18:00

Mapa výstaviska