Svadobné dni a Beauté 2019

Vstupenky a parkovanie

Vstupné a parkovné

Vstupné: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 €
Parkovací preukaz areál: 10 €
Vystavovateľský preukaz: 5 €
Parkovací lístok pre osobné auto 5 €
Parkovací lístok autobus 20 €

Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)

Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).

Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Mapa výstaviska