Svadobné dni a Beauté 2017

Dôležité termíny

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE   

Termín konania:                  20.1. – 21.1.2017

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uzávierka prihlášok:          28.10.2016

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Montáž :  19.1.2017  od  7:00 do 18:00
 20.1.2017  od  7:00 do 10:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Demontáž : 21.1.2017 od 18:00 do 20.00
 22.1.2017 od  7:00 do 18:00  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                  

Otvorené : 20.1. 2017 od 10:00 do 18:00
21.1. 2017 od  9:00 do 18:00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Organizátor:  Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná č. 4
949 01 Nitra
tel.:037/6572 111

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Manažér projektu: Martina Lacinová

mobil: 0911 701 041
 e-mail: lacinova@agrokomplex.sk

 

Návrhy výstavných stánkov a schvaľovanie projektov: Ing. Michal Jech
mobil:0911 660 034
e-mail: jech@grokomplex.sk

                                              

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marketing a komunikácia: Ing. Martin Lužbeťák MBA
mobil: 0911 200 649
e-mail: luzbetak@agrokomplex.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fakturácia: Emília Durdiaková
tel.: 037/65 72 302
e-mail: durdiakova@agrokomplex.sk

 

Mapa výstaviska