RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2020

Dôležité termíny

Termín konania:                  21.2. – 23.2.2020

Uzávierka prihlášok:          29.11.2019

Otvorené :                            

21.2.2020 od 9:00 do 18:00

22.2.2020 od  9:00 do 18:00

23.2.2020  od 9:00 do 17:00

Pokyny na vstup autom do výstavného areálu cez výstavu:

Výstava sa koná v pavilónoch M1, M2, M3, F, A, a M4. Vstup do výstaviska je bránou B6. Parkovanie je možné na vyhradenom parkovisku na voľnej ploche E.

Počas montáže a demontáže je možný vstup do výstaviska na základe vystavovateľských preukazov, parkovacích preukazov alebo na kauciu.

Od 7:00 do 9.00 hod. sa pri vstupe platí kaucia za auto 30€/4 hodiny. Kaucia Vám bude pri východe vrátená. Vystavovatelia s parkovacím preukazom kauciu neplatia.

V prípade, že by ste dodatočne mali záujem o kúpu parkovacieho preukazu – bude možné si ho zakúpiť na kaučnej pokladni pri vstupe do výstaviska.

Parkovanie s autom vo výstavnom areály počas výstavy je možné len na základe parkovacieho preukazu.

Vstup pre návštevníkov je hlavnými pokladňami.

Časový harmonogram montáže: vstup bránou B1

19.02.2020                                          7:00 – 18:00 hod.

20.2.2020                                            7:00 –  20:00 hod.

Výstava: vstup bránou B6

21.2.2020 – 22.2.2020                       9:00 – 18:00 hod.

23.2.2020                                                9:00 – 17:00 hod.

Časový harmonogram demontáže: vstup bránou B1

23.2.2020                                           17:00 – 20:00 hod.

24.2.2020                                            7:00 – 15:30 hod.

Vstupy do výstavného areálu vybavuje:

Janka Majerčíková, tel.: 037/6572 341, 0903 425 243

Pokyny na vstup autom do areálu počas výstavy Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2020

Mapa výstaviska