RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2020

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner

Záštitu nad výstavou Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2020 prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

logo_MPRV SR_200

Podtitul: 11. ročník kontraktačno - predajnej výstavy a 6. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Termín konania: 21.02.2020 - 23.02.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 21.2.2020 od 9:00 do 18:00
22.2.2020 od 9:00 do 18:00
23.2.2020 od 9:00 do 17:00

Na stiahnutie

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 10 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska