RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2020

Profil výstavy

Záštitu nad výstavou Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2020 prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

logo_MPRV SR_200

Podtitul: 11. ročník kontraktačno - predajnej výstavy a 6. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Termín konania: 21.02.2020 - 23.02.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 21.2.2020 od 9:00 do 18:00
22.2.2020 od 9:00 do 18:00
23.2.2020 od 9:00 do 17:00

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska