RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2019

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner

Záštitu nad výstavou Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2019 prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Záštita MPRV SR

logo_MPRV SR_200

Podtitul: 10. ročník kontraktačno - predajnej výstavy a 5. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Termín konania: 22.02.2019 - 24.02.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 22. - 23. 2. 2019 od 9.00 do 18.00
24. 2. 2019 od 9.00 do 17.00

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 10 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Zásobovací preukaz: 18,- €
Vstupné


Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska