RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2018

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner

Pozývací list Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2018

Podtitul: Rybárstvo, Poľovníctvo 9. ročník kontraktačno - predajnej výstavy, Včelárstvo 4. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Termín konania: 23.02.2018 - 25.02.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 23. 2. - 24. 2. 2018 od 9:00 do 18:00
25. 2. 2018 od 9:00 do 17:00

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 10 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska