RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2017

Vstupenky a parkovanie

Vstupné: 3.50 € Parkovací lístok pre osobné auto: 3 €
Vstupné zľavnené: 1.50 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 10 €  
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Vstupné 

Zľavnené vstupné: 

Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov 

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. 

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely) 

Sprievodca držiteľa ŤZP/S. 

Voľný vstup: 

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). 
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Miesto Zobrazenie na mape pre navigáciu 3D pohľad Street view
Hlavný vstup https://goo.gl/maps/AgGMvQkr5FC2 https://goo.gl/maps/o4r9RL3vwSC2
Parkovisko P10 https://goo.gl/maps/xwhun7bu7ZC2

https://goo.gl/maps/9oQ7cwZoHss

 

Mapa výstaviska