RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2017

Sprievodný program

 

Otváracie hodiny:

24. až 25.2. 2017 od 9:00 do 18:00

26.2. 2017 od   9:00 do 17:00


SPRIEVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY

 

24. 2. 2017  PIATOK

Pavilón A

 

10:00

Oficiálne otvorenie výstavy – pavilón A

10.00 – 17.00

SÚŤAŽ PRE DETI V MALOVANÍ, pod záštitou tajomníka SRZ ing. Ľuboša Javora

RYBOLOV A DETI - ceny venuje firma SPORTS

VÝSTAVA POHĽADOM DETÍ - ceny venuje firma SPORTS a agrokomplex  NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

11:00

Prezentácia prívlačových nástrah od firiem Sakura, Molix, Biwaa, spojená s     predvádzaním lovných techník,  / prednášajúci Ľubor Matejka /

13:00

Práca v detských rybárskych krúžkoch, návrhy a skúsenosti. (Jaroslav Heler)

14:00

Skúsenosti a úspechy detí v športovej činnosti. ( Jaroslav Heler, Martin Lipka, Jakub Lipka, Alex Piešťanský, Dávid Piešťanský, Timea Kolláriková, Tobias Kollárik, Michaela Duranová, Zara Valentovičová, Matej Lukáč, a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU)

15:00

Prezentácia zavážacích lodiek Anatec spojená s praktickými ukážkami riadenia a starostlivosti o produkt / prednášajúci Ing. Stanislav Gatial /

16:00

Práca s mládežou v SRZ ( Jaroslav Heler, Martin Lipka a deti z DRK Jaroslava Helera)

 

Pavilón B

 

10:00 – 17:00

Expozícia SOŠ lesnícka Banská Štiavnica: Laserová strelnica – vyskúšajte si virtuálny lov

12:00

SOŠ lesnícka – Poľovnícke signály – program trubačov

16:00

Slovenské poľovnícke signály pav A

Pavilón C

 

Expozícia SZV – poradenstvo pre včelárov

Prezentácia ZO SZV Nitra – ochutnávka medu a medoviny

Prezentácia SOŠ pod Bánošom – odbor včelárstvo

10:00 – 12:00

Ako začať včeláriť od A-Z

13:00 – 14:00

Včelia pastva - včelársky náučný film

14:00 – 14:30

Chov včelích matiek - včelársky náučný film

14:30 – 16:00

Rok na včelnici - Posledný mohykán

 

25. 2. 2017  SOBOTA

Pavilón A

10:00 – 17:00

SÚŤAŽ PRE DETI V MALOVANÍ, pod záštitou tajomníka SRZ ing. Ľuboša Javora

RYBOLOV A DETI - ceny venuje firma SPORTS

VÝSTAVA POHĽADOM DETÍ - ceny venuje firma SPORTS a agrokomplex  NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

10:00

Diffusion double efect – rady a skúsenosti s lovom veľkých kaprov pomocou tejto špeciálne vyvinutej návnady. (Patrik Predný – tester Tandem Baits Slovakia, ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU)

11:00

Prezentácia prívlačových nástrah od firiem Sakura, Molix, Biwaa, spojená s     predvádzaním lovných techník,  / prednášajúci Ľubor Matejka /

12:00

Malé vodné elektrárne a rybožraví predátori v rybárstve /p.Hajnuk SRZ Žilina /

13:00

Znovu oživenie slovenských vôd použitím PTP plus baktérie. (Soňa Predná – ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU)

14:00

Organizovanie súťaží pre deti v SRZ a postrehy majstrov Slovenska v LRU plávaná a prívlač. (Jakub Lipka, Maxim Humaj, Jaroslav Heler, deti zo ZŠ Chtelnica, ZŠ Veľké Kostoľany a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU)

15:00

Prezentácia zavážacích lodiek Anatec spojená s praktickými ukážkami riadenia a starostlivosti o produkt, / prednášajúci Ing. Stanislav Gatial /

16:00

Práca s mládežou v SRZ ( Jaroslav Heler, Martin Lipka a deti z DRK Jaroslava Helera, ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU)

 

Pavilón B

10:00 – 17:00

Expozícia SOŠ lesnícka Banská Štiavnica : Laserová strelnica – vyskúšajte si virtuálny lov

12:00

SOŠ lesnícka – Poľovnícke signály – program trubačov

16:00

Slovenské poľovnícke signály pav A

 

Pavilón C

Expozícia SZV – poradenstvo pre včelárov

Prezentácia – ZO SZV Nitra – ochutnávka medu a medoviny

Prezentácia SOŠ pod Bánošom – odbor včelárstvo

9:00 – 10:00

Ako začať včeláriť od A-Z

10:00 – 16:00

Verejná degustácia súťažných medovín

10:00 – 10:30

Vyhodnotenie výsledkov súťaže Medovinka roka 2017

10:30 – 12:30

Mgr. Helena Proková, PhD. – Faktory ovplyvňujúce zdravie včiel

13:00 – 14:00

Včelia pastva - včelársky náučný film

14:00 – 16:00

Ing. Tibor Jókay – Novodobé negatívne faktory v súčasnosti spôsobujúce spád včelstiev

 

26. 2. 2017  NEDEĽA

Pavilón A

09:00 – 13:00

SÚŤAŽ PRE DETI V MALOVANÍ, pod záštitou tajomníka SRZ ing. Ľuboša Javora

RYBOLOV A DETI - ceny venuje firma SPORTS

VÝSTAVA POHĽADOM DETÍ - ceny venuje firma SPORTS a agrokomplex  NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

11:00

Prezentácia prívlačových nástrah od firiem Sakura, Molix, Biwaa, spojená s     predvádzaním lovných techník,  / prednášajúci Ľubor Matejka /

12:00

Práca v detských rybárskych krúžkoch, rady a skúsenosti (Jaroslav Heler, ved. detských rybárskych krúžkov a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU)

13:00

Losovanie tomboly v pav.A

14:00

Prezentácia zavážacích lodiek Anatec spojená s praktickými ukážkami riadenia a starostlivosti o produkt, / prednášajúci Ing. Stanislav Gatial /

 

Pavilón B

10:00 – 17:00

Expozícia SOŠ lesnícka Banská Štiavnica: Laserová strelnica – vyskúšajte si virtuálny lov

12:00

SOŠ lesnícka – Poľovnícke signály – program trubačov

16:00

Slovenské poľovnícke signály pav A

 

Pavilón C

Expozícia SZV – poradenstvo pre včelárov

Prezentácia – ZO SZV Nitra – ochutnávka medu a medoviny

Prezentácia SOŠ pod Bánošom – odbor včelárstvo

9:00 – 10:00

Ako začať včeláriť od A-Z

10:00 – 10:30

Chov včelích matiek - včelársky náučný film

10:00 – 16:00

Verejná degustácia súťažných medovín

10:30 – 12:00

Ing. Ľubomír Rybárik, PhD. – Vybrané činitele  /kvasinky, alkohol, síra/ v procese výroby medoviny

12:00 – 14:30

Fenológia a včely - včelársky náučný film

 


Ostatné informácie o výstave

Mapa výstaviska