RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2017

Profil výstavy

Podtitul: Rybárstvo, Poľovníctvo 8. ročník kontraktačno - predajnej výstavy, Včelárstvo 3. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Termín konania: 24.02.2017 - 26.02.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 24. až 25.2. 2017 od 9:00 do 18:00
26.2. 2017 od 9:00 do 17:00

Na stiahnutie

Vstupné: 3.50 € Parkovací lístok pre osobné auto: 3 €
Vstupné zľavnené: 1.50 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 10 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska