On-line veľtrh Nábytok a Bývanie

Profil výstavy

Všetky novinky veľtrhu Nábytok a Bývanie nájdete na on-line výstave.

>>Ráčte vstúpiť<<

 

Podmienky FB súťaže Národný salón vín

Termín konania: 08.12.2020 - 13.12.2020
Miesto konania: FB Agrokomplex

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska