ON-LINE AGROSALÓN 2020

Profil výstavy

On-line výstavu Agrosalón nájdete na Facebooku

fb l

Termín konania: 17.11.2020 - 22.11.2020
Miesto konania: FB Agrokomplex

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska