Obnoviteľné zdroje energie 2014

Kontakty

Mgr. Lenka Haverlíková

vedúca obchodnej skupiny

037/ 6572 205

0911 880 263

haverlikova@agrokomplex.sk

 

Bc. Silvia Miklíková

asistentka

037/ 6572 427

0911 224 215

miklikova@agrokomplex.sk

 

Ing. Miroslav Halmo

obchodný manažér

037/ 6572 123

0903 283 003

halmo@agrokomplex.sk

 

Tomáš Jánošík

obchodný manažér

037/ 6572 507

0911 060 148

janosik@agrokomplex.sk

Mapa výstaviska