NOVÁ VETERINÁRIA 2018

Profil výstavy

NOVÁ VETERINÁRIA – Najväčšie stretnutie veterinárskej obce na Slovensku.

Viac informácií na www.veterinaria.sk

Termín konania: 27.10.2018 - 28.10.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska