NOVÁ VETERINÁRIA 2019

Profil výstavy

NOVÁ VETERINÁRIA – Najväčšie stretnutie veterinárskej obce na Slovensku.

Viac informácií na www.veterinaria.sk

logo Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat

Nová Veterinária 2019
Agrokomplex, Pavilón M2, M3, K, Nitra
25. – 28. október 2019

Kontakt na hlavného organizátora kongresu:

účastníci kongresu: info@savlmz.sk

vystavovatelia: prezident@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – prezident:  + 421 905 511 971

Termín konania: 26.10.2019 - 27.10.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska