NOVÁ VETERINÁRIA 2017

Profil výstavy

Termín konania: 28.10.2017 - 29.10.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: www.veterinaria.sk/

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska