NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2018

Profil výstavy

Podtitul: 13. ročník
Termín konania: 16.08.2018 - 19.08.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
Otváracie hodiny: 16. - 18. 8. 2018 od 9.00 do 18.00
19. 8. 2018 od 9.00 do 17.00

Vstupenka na NVHZ je platná aj pre návštevu výstavy Agrokomplex.

Vstupné: 5 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 5 € Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska