NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2018

Profil výstavy

Podtitul: 13. ročník
Termín konania: 16.08.2018 - 19.08.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska