Národná výstava hospodárskych zvierat 2015

Profil výstavy

Mimoriadny oznam! Pozvánky na 10. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat obsahujú tlačovú chybu. Slávnostné otvorenie sa bude konať o 12:00. Za vzniknuté nedorozumenie, prípadne komplikácie sa vopred ospravedlňujeme. 

 

 

Podtitul: 10. ročník
Termín konania: 20.08.2015 - 23.08.2015
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.

Na stiahnutie

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 3 €
Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba:
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska