Nábytok a Bývanie 2020

Dôležité termíny

31.10.2019  Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh
7.1.2020  Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu
 Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy
 Zaslanie objednávok na práce a služby
16.2.2020  Záverečný termín na predloženie projektov
2. – 8.3.2020  Montážne práce na pridelených plochách
7:00 – 20:00 hod.
9.3.2020  Ukončenie montážnych prác
7:00 – 21:00 hod.
10. – 14.3.2020 Termín a otváracie hodiny veľtrhu
9:30 – 18:00 hod.
15.3.2020
9:30 – 15:00 hod.
15.3.2020  Ukončenie veľtrhu, demontáž expozícií
15:00 – 22:00 hod.
16. – 18.3.2020  Demontáž expozícií a odvoz všetkých exponátov z areálu
7:00 – 18:00 hod.

Dôležité termíny NaB 2020

Aktuality

Všetky aktuality

Mapa výstaviska