Nábytok a Bývanie 2020 – ZRUŠENÉ

Profil výstavy

VEĽTRH NÁBYTOK A BÝVANIE JE ZRUŠENÝ.

VEĽTRH SA USKUTOČNÍ V MARCI 2021.


Nitra, 7. marca 2020 – Vedenie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. vydalo rozhodnutie o presune veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý sa mal konať v dňoch 10. – 15. marca 2020.

K tomuto rozhodnutiu vedenie podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. viedlo niekoľko faktorov:

  • ·         Dňa 6.3.2020 bol potvrdený prvý prípad Covid-19 v Slovenskej republike
  • ·         Dňa 6.3.2020 predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý je aj poverený vedením ministerstva zdravotníctva vyhlásil na tlačovej konferencii odporúčanie pre obyvateľov nezúčastňovať sa podujatí kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí
  • ·         Dňa 7.3.2020 boli potvrdené ďalšie 2 prípady Covid-19 v Slovenskej republike
  • ·         Dňa 7.3.2020 sme obdržali oznámenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 zákaz usporiadať veľtrh v termíne 10.-15.3.2020

Vedenie podniku vzhľadom na vzniknutú  situáciu  rozhodlo o presune veľtrhu. Sme nútení prijať toto preventívne opatrenie na zabezpečenie ochrany zdravia verejnosti. Nový termín konania veľtrhu bude oznámený podľa vývoja situácie.

DOKUMENTY:

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze konať veľtrh Nábytok a bývanie 10-15.3.2020

Tlačová správa – Veľtrh Nábytok a bývanie sa presúva na iný termín


Mediálny partner:

Mediast-banner-Agrokomplex-468x200px

Podtitul: 30. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, designu a architektúry
Termín konania: 10.03.2020 - 15.03.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 12 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 7 € Katalóg výstavy: 5 €
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska