Nábytok a Bývanie 2017

Dôležité termíny

Nábytok a bývanie 2017

FURNITURE AND LIVING

 

Dôležité termíny

Important terms
31.  10.  2016  
Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh
Deadline for applications

10. 1.  2017
Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu
Deadline for entries in the official catalogue of the fair

Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy
Confirmation of the allocated exhibition space

Zaslanie objednávok na práce a služby
Deadline for sending orders for requested services

17. 2. 2017       
Záverečný termín na predloženie projektov
Deadline for projects submission
 

27. 2. – 5. 3. 2017      7.00 -  20.00
Montážne práce na pridelených plochách
Assembly at assigned area

6. 3. 2017      7.0021.00
Ukončenie montážnych prác
Assembly  completed

7. – 11. 3. 2017     9.30 – 18.00
12. 3 .2017           9.30 do 15.00   
Termín a otváracie hodiny veľtrhu 
Dates and opening hours during exhibition 

12.  3. 2017    15.00 – 22.00
Ukončenie  veľtrhu , demontáž expozícií
End of exhibition , dismantling

13. – 15. 3. 2017         7.00 – 18.00
Demontáž expozícií a odvoz     všetkých 
exponátov z areálu              
Dismantling and transport of all exhibits 

 

Mapa výstaviska