Nábytok a Bývanie 2017

Vstupenky a parkovanie

Mapa výstaviska počas veľtrhu

Vstupy a navigácia pre návštevníkov veľtrhu:

Vstup Popis Navigácia
Hlavný vstup Návštevníci môžu využívať hlavný vstup počas trvania veľtrhu, od 7. do 12.3.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

3D pohľad Street view

Brána B2 Návštevníci môžu využívať bránu B2 počas trvania veľtrhu, od 7. do 12.3.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

3D pohľad Street view

Brána B5, vstup od Slovenského poľnohospodárskeho múzea (Spišská ulica) Návštevníci budú môcť využiť vstup cez bránu B5 len v sobotu 11.3.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

3D pohľad Street view

Brána B6 Návštevníci môžu využívať bránu B6 počas trvania veľtrhu, od 7. do 12.3.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

3D pohľad Street view

Vstupy cez registrácie v pavilóne F vedľa hlavného vstupu

Vstup cez registrácie budú môcť využiť návštevníci s firemnými pozvánkami od 7. do 12.3.2017

Voucher zakúpený na portáli Zlavomat.sk si budú mocť návštevníci uplatniť až od druhého dňa veľtrhu, teda od 8. do 12.3.2017

Zobrazenie na mape pre navigáciu

3D pohľad Street view

Otváracie hodiny a ceny vstupného:

7. až 11. marca 2017 od 9.30 do 18.00

12. marca 2017 od 9.30 do 15.00

Vstupné:  € Parkovací lístok pre osobné auto:  €
Vstupné zľavnené:  € Parkovací lístok autobus:  €
 € Parkovací preukaz areál:  €
Vystavovateľský preukaz:  € Parkovací preukaz parkovisko AX:  €
Firemná pozvánka:  € Katalóg výstavy:  €

 

​Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 8. do 12.3.2017).
Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Voľný vstup:

Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti

Mapa výstaviska