Nábytok a Bývanie 2017

Profil výstavy

Každoročne v marci prináša najnovšie trendy. Je zdrojom inšpirácie už 26 rokov. Láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú verejnosť. Informatívnym aj inšpiratívnym spôsobom sa tu vystavujú nové produkty, nové materiály, nové trendy, nové technologické riešenia a poznatky. Významné aj začínajúce slovenské a české firmy predstavujú svoju produkciu, ktorú konfrontujú s inými zahraničnými vystavujúcimi firmami, ale aj s konečným zákazníkom. Získavajú sa nové kontakty a potvrdzujú staré.

 

Podtitul: 27. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, designu a architektúry
Termín konania: 07.03.2017 - 12.03.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 7. až 11. marca 2017 od 9.30 do 18.00
12. marca 2017 od 9.30 do 15.00

Na stiahnutie

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 8. do 12.3.2017).
Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti

Celoroční partneri

Mapa výstaviska