MLADÝ TVORCA 2020

Profil výstavy

Podtitul: 28. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania
Termín konania: 11.11.2020 - 12.11.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska