Mladý tvorca 2019

Profil výstavy

Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe.  Mladý tvorca 2019 spropaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých aj v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2019.  Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a programy  z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

Vstup na výstavu Mladý tvorca 2019 je zdarma, na základe zoznamu žiakov potvrdeného riaditeľom školy.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia – program

Mladý tvorca - program

JobExpo2019 plagát

Inovujeme na výstave Mladý tvorca

Podtitul: 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania
Termín konania: 05.11.2019 - 06.11.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR
Otváracie hodiny: 5.11.2019 od 9:00 do 17:00 hod.
6.11.2019 od 9:00 do 17:00 hod.

Vstupné: 0 € Parkovací lístok pre osobné auto: 0 €
Vstupné zľavnené: 0 € Parkovací lístok autobus: 0 €
Parkovací preukaz areál: 0 €
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX: 0 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska