Mladý tvorca 2018

Dôležité termíny

Vážený vystavovateľ,

dovoľujeme si Vám oznámiť niektoré informácie týkajúce sa montáže a priebehu výstavy

MLADÝ TVORCA 2018

Preberanie expozícií:

25.4.2018 od 8,00 hod. do 18,00 hod.

26.4.2018 od 7.00 hod. do 9,00 hod.

Slávnostné otvorenie výstavy:

26.4. 2018, hala K 

Odborná konferencia:

26. 4. 2018, hala K

Záverečné vyhodnotenie výstavy a odovzdanie ocenení

27. 4. 2018 od 13,00 hod. hala K

Ukončenie akcie:

27.4.2018 o 15,00 hod.

Povinnosť vystavovateľa je zotrvať na stánku do uvedenej hodiny.

Odovzdávanie expozícií:

27.4.2018 po 15,00 hod.

 

Vjazd a výjazd z výstaviska Agrokomplex: BránaB2

https://goo.gl/maps/yDSeL1HxEYS2 , https://goo.gl/maps/1NaNVHVVeao

Parkovanie vystavovateľov je zdarma na parkovisku P3 priamo za pavilónom M4

Preberanie expozícii:

V pavilóne má svoju kanceláriu „technik pavilónu“, zodpovedný za výdaj kľúčov od expozície a odovzdanie nábytku v stánku.

technik pavilón: M4 0902 969618

manažér výstavy: Mgr. Veronika Némethová 0907 107776

Reštaurácia a kaviareň

  • v pavilóne M3 na poschodí pri vstupe do pavilónu

  • bufety umiestnené na voľnej ploche M4

Vstup žiakov:

  • hlavná brána do výstaviska, Výstavná 4, Nitra

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ministerstvo hospodárstva SR                               agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p.

Mapa výstaviska