Mladý tvorca 2018

Profil výstavy

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

mladý tvorca web

Dôležité informácie pre vystavovateľov/školy:  klikni sem

Súťaže k podujatiu Mladý tvorca 2018

Časový harmonogram Mladý tvorca 2018

Podtitul: 26. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania
Termín konania: 26.04.2018 - 27.04.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Na stiahnutie

Vstupné: 0 € Parkovací lístok pre osobné auto: 0 €
Vstupné zľavnené: 0 € Parkovací lístok autobus: 0 €
Parkovací preukaz areál: 0 €
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX: 0 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:

Na výstave Mladý tvorca všetci študenti stredných škôl a stredísk praktického vyučovania v prípade organizovaného vstupu v sprievode pedagóga po predložení zoznamu študentov.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska