MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2021

Profil výstavy

infoma banner

Mediast-banner-Agrokomplex-468x200px-Kalendar

Termín konania: 25.05.2021 - 28.05.2021
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska