MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2020 – ZRUŠENÝ

Odborný program

banner skb

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 27. mája 2020 11. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Nitre. Podujatie bude súčasťou odborného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu NITRA 2020, ktorý každoročne privíta vystavovateľov a odbornú verejnosť z oblastí strojárstva, elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva aj hutníctva.

Slovenská kooperačná burza (SKB) ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je odborná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.

B2B rokovania
B2B (Busines to Business) rokovania sú rýchly a efektívny spôsob, ako sa môžete stretnúť s vašimi potenciálnymi obchodnými partnermi. SKB NITRA 2020 ponúka individuálny rozpis stretnutí na základe vášho výberu.

Odborné panelové diskusie
Panel 1:
Smart Industry – čo priniesla analýza dát
Pilotné projekty ukázali význam používania digitálnych nástrojov, zberu dát a ich analýzy v zefektívňovaní prevádzky. Posun moderného strojárstva, ale aj ďalších odvetví do fázy inteligentných riešení prinášajú aplikácie digitálnych nástrojov vo využití dát z výrobnej a inovačnej praxe.
moderuje Martin Jesný, priemyselný analytik, Revue Priemyslu
Panel 2:
Priemyselné inovácie Made in Slovakia
moderuje Oto Pisoň, zástupca riaditeľa odboru investičných projektov & Manažér pre inovácie, SARIO
Panel 3:
Funkčná interakcia investorov s mestom a regiónom prospieva všetkým
Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov výrazne presahuje hranice ich prevádzok. Kým v niektorých regiónoch sú prínosom investícií aj ekonomické aktivity a pracovné miesta, v rozvinutých priemyselných oblastiach sa témou stáva posun k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. Ten si vyžaduje nové formy spolupráce.  Miera zladenia plánov miest a stratégie regiónov s aktivitami podnikov dokáže výrazne akcelerovať rozvoj regiónu.
moderuje Martin Jesný, priemyselný analytik, Revue Priemyslu 

Poradenstvo a konzultácie partnerov podujatia 
Ak hľadáte investora alebo chcete mať prístup do globálnej siete potenciálnych obchodných partnerov – príďte sa poradiť k pracovníkom ČSOB. 
Poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja poskytnú pracovníci CTT CVTI SR. 

Poradenstvo a konzultácie SARIO 
Konzultanti agentúry SARIO Vám poskytnú relevantné informácie k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch, k financovaniu inovačných alebo proexportných aktivít.

Participácia na podujatí formou partnerstva 
Počas podujatia máte príležitosť prezentovať Vaše inovatívne nápady a produkty a pritiahnuť pozornosť možných partnerov na spoluprácu.
arvova@sario.sk

Mapa výstaviska