MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2020 – ZRUŠENÝ

Novinky vystavovateľov

SPIRAM

PRAKTIKPUMP je rodinná slovenská firma, ktorá pôsobí v čerpadlárskom odvetví.  Venuje sa výskumu, vývoju a výrobe čerpadiel vlastnej značky SPIRAM. Ide o ekologické skrutkovicové odstredivé čerpadlá, ktorých parametre predčili produkty najväčších svetových výrobcov.

Technická náročnosť konštrukcie segmentu týchto zariadení spôsobuje, že ich výrobe sa celosvetovo venuje len veľmi nízky počet výrobcov. Úspešným vývojom ústiacim do ich výroby sa firma PRAKTIKPUMP zaraďuje do tohto exkluzívneho krátkeho zoznamu, propagujúc tak Slovensko ako profesionálneho hráča na poli výskumu, vývoja a výroby s pridanou hodnotou v strojárenskom odvetví.

Viac informácií: SPIRAM 2020 katalóg


Mapa výstaviska