MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2020 – ZRUŠENÝ

Profil výstavy

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH JE ZRUŠENÝ

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní WHO proti šíreniu koronavírusu sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

List riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. vystavovateľom – zrušenie MSV 2020 v Nitre

List riaditeľa vystavovateľom – zrušenie MSV 2020

Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

List ministra – Medzinárodný strojársky veľtrh 2020

Ministerstvo hospodarstva SR

Garanti odborného programu:

sario-logo-2016-SVK

logo zsp sr tmave

Revue priemyslu

Podtitul: 27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 26.05.2020 - 29.05.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Na stiahnutie

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska