MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2019

Záväzná prihláška na veľtrh

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA MSV 2019 – I

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA MSV 2019 – II

“Nakoľko sme evidovali výpadok pri
on-line registrácii prihlášok na MSV 2019,
predlžujeme termín uzávierky do 1. 2. 2019”

Elektronická prihláška na
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2019

Mapa výstaviska