MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2019

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner


Záštitu nad veľtrhom prevzalo:

MH_SR_logo_transparent web


skb


Kovobel 468x200banner2


ISP4 Banner_468x200


banner_164x200 MSV

Podtitul: 26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 21.05.2019 - 24.05.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 21. - 23. mája 2019 od 9.00 do 17.00
24. mája 2019 od 9.00 do 15.00

V rámci podpory programu duálneho vzdelávania bude štvrtok 23.5.2019 “Školský deň”, počas ktorého majú stredné školy a učilištia v odboroch strojárstvo a tiež žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl zvýhodnené vstupné 1,-€. Podmienkou je zaslanie zoznamu študentov na: msv@agrokomplex.sk

Na stiahnutie

Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 5 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 48 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska