MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2019

Profil výstavy

Podtitul: 26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 21.05.2019 - 24.05.2019
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska