MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018

Vstupenky a parkovanie

 

Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 48 € Katalóg výstavy 6 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka elektronická: 1,20 € Zásobovací preukaz 18 €

Vstupné

Zľavnené vstupné:

Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov

Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.

Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)

Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:

Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).

Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča


mapa MSV

Vstupy pre návštevníkov budú cez hlavný vstup pri pavilóne F a cez bránu B2.

Vstupy pre vystavovateľov budú cez bránu B2.

Návštevníci s firemnými pozvánkami budú vstupovať cez registrácie v pavilóne F a po naplnení parkovacích kapacít aj cez bránu B2.


DOPRAVA

MHD č. 8,14,15,16,19,25,28,32

Taxi: +4213765656565, +421376507507,+421376533533, +421376533522, +421905476450, +421905545545, +421905155800

Navigácia

Miesto Zobrazenie na mape pre navigáciu 3D pohľad Street view
Hlavný vstup https://goo.gl/maps/AgGMvQkr5FC2 https://goo.gl/maps/o4r9RL3vwSC2
Parkovisko P10 https://goo.gl/maps/xwhun7bu7ZC2 https://goo.gl/maps/9oQ7cwZoHss
Brána B2 https://goo.gl/maps/yDSeL1HxEYS2 https://goo.gl/maps/1NaNVHVVeao
Administratívna budova AX https://goo.gl/maps/gBH2TUrN5TN2 https://goo.gl/maps/M7CCjEdn3RD2
Press centrum https://goo.gl/maps/d1QN76czAEy https://goo.gl/maps/m27iqzWgHWM2
Protokol https://goo.gl/maps/H6r3hJQDHpR2 https://goo.gl/maps/g1wAU2t9VY62
Pokladňa pri pavilóne G https://goo.gl/maps/iVEUt7qR6iz https://goo.gl/maps/j7UTbh6Gfwu

Mapa výstaviska