MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018

Profil výstavy

Pre viac informácií o výstave kliknite na zelený banner:

info banner


Záštitu nad veľtrhom prevzalo:

MH_SR_logo_transparent web


sario-slide-skb-nitra-2018-SVK


Záverečná správa MSV 2018

Záverečná správa MSV 2017

Zoznam vystavovateľov MSV 2018


Ecoclean_Logo_Claim_RGB roesler_logo_finding_kegel_schwarz_01
Podtitul: 25. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 22.05.2018 - 25.05.2018
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 22. - 24. 5. od 9:00 do 17:00
25. 5. od 9:00 do 15:00

Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 48 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska