MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2017

Kontakty

Mgr. Patrik Šebök

Mgr. Patrik Šebök

Obchodný manažér
+421 37 6572 121
+421 902 343 082
Peter Dobiš

Peter Dobiš

Schvaľovanie projektov
+421 37 6572 133
+421 911 611 608
Zita Pindešová

Zita Pindešová

Fakturácia
+421 37 6572 206
+421 905 592 521
Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Reklamné služby
+421 37 6572 426
+421 911 200 649
Ing. Peter Szakmár

Ing. Peter Szakmár

Prenájom kongresových priestorov
+421 37 6572 260
+421 902 969 625
Magdaléna Červená

Magdaléna Červená

Vystavovateľské preukazy
+421 37 6572 202
+421 903 706 950
Monika Hubinská

Monika Hubinská

Vystavovateľské preukazy
+421 37 65 72 139
+421 911 556 610
Ing. Ivan Molnár

Ing. Ivan Molnár

Vykládka a nakládka exponátov
+421 37 6572 137
+421 904 302 774

Mapa výstaviska