MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2017

Profil výstavy

Záštitu nad veľtrhom prevzalo:

MH_SR_logo_transparent web

 

SARIO SK

 

Záverečná správa MSV 2017

na stiahnutie: Záverečná správa MSV 2017

Podtitul: 24. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 23.05.2017 - 26.05.2017
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Otváracie hodiny: 23. až 25. mája 2017 od 9.00 do 17.00
26. mája 2017 od 9.00 do 15.00

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 48 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska