MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2016

Akreditácia

Novinári sa akreditujú pred veľtrhom elektronicky zaslaním vyplneného formulára na e-mail: luzbetak@agrokomplex.sk alebo priamo na výstave v Press centre medzi pavilónmi A a B podpisom a odovzdaním vyplneného akreditačného formulára alebo vizitky na mieste pre registráciu. Následne obdržia press kartičku a budú môcť využívať tlačový materiál a novú miestnosť pre žurnalistov vybavenú počítačmi s internetom. Press centrum disponuje aj wifi pripojením. Novinári sa preukazujú press kartičkou alebo vizitkou, resp. potvrdením redakcie o spolupráci. Novinári majú zabezpečené bezplatné parkovanie na parkovisku press centra medzi pavilónmi A a B. Vstup pre novinárov je od Akademickej ulice oproti hotelu Agroinštitút.

 

Prosíme o vyplnenie žiadosti o akreditáciu a zaslanie na poštovú adresu:
Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 Nitra
alebo e-mailom na adresu: luzbetak@agrokomplex.sk
alebo faxom na číslo: 037/ 6572 252
Žiadosť o akreditáciu na výstavu: formulár

Kontakty

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Ing. Martin Lužbeťák, MBA

Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie
+421 911 200 649

Mapa výstaviska