MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2016

Profil výstavy

OCENENÍ V SÚŤAŽI O CENY VEĽTRHU, INOVATÍVNY ČIN ROKA 2015, STROJÁRSKY VÝROBOK ROKA 2015 A MIMORIADNE OCENENIA

 

Videoreportáže MSV 2016 – Strojárstvo Strojírenství

Vážení obchodní partneri,

 

            blíži sa  23. ročník  Medzinárodného  strojárskeho  veľtrhu  v  Nitre.  Aj naďalej  platí, že jeden z najlepších marketingových  nástrojov,  ako  zostať  v   kontakte s odbornou verejnosťou je osobné stretnutie. Osvedčenou platformou pre takéto stretnutie je odborný veľtrh.

            Preto si  Vás  dovoľujeme  touto  cestou  srdečne pozvať  k účasti na 23. ročník veľtrhu, ktorý sa uskutoční  24. – 27. mája 2016 v priestoroch  výstaviska Agrokomplex v Nitre.

            Sme pripravení Vám pomôcť odovzdaním svojich skúseností a zároveň vyhovieť individuálnym požiadavkám a potrebám pri realizácii a príprave expozícií.

            V snahe o pokračovanie obojstranne úspešnej  spolupráce sme  pripravili  pre Vás aj v roku  2016  nasledovné benefity:

            -           výhodné ceny prenájmov výstavných plôch

            -           vernostné zľavy

            -           výhodné ceny výstavných stánkov s vybavením

            -           zjednodušené objednávanie výstavných stánkov s vybavením

            -           on line elektronické firemné pozvánky pre Vašich zákazníkov

            -           elektronický prihlasovací systém na veľtrh

            -           bezplatné zverejnenie noviniek, vystavených na veľtrhu na internetových

                        stránkach veľtrhu a na partnerských portáloch

 

            Prihláškovú dokumentáciu pre rok 2016 a záverečnú správu z roku 2015 nájdete na tejto internetovej stránke. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Tešíme sa na stretnutie na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 

S pozdravom

 

                                                                                                          Ing. Jozef Jenis

                                                                                              vedúci obchodnej skupiny

                                                                                       Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.

Podtitul: 23. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 24.05.2016 - 27.05.2016
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2015
Počet návštevníkov: 15100
Počet firiem: 217
Výstavná plocha: 24500 m2
Otváracie hodiny: 24. až 26. mája 2016 od 9.00 do 17.00
27. mája 2016 od 9.00 do 15.00

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 1.20 € Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Celoroční partneri

Mapa výstaviska