MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2015

Profil výstavy

Pozvánka na Medzinárodný strojársky veľtrh 2015

 

Záštitu nad Medzinárodným strojárskym veľtrhom 2015 prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Potvrdenie záštity MHSR na MSV 2015

 

Podtitul: 22. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií
Termín konania: 19.05.2015 - 22.05.2015
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2014
Počet návštevníkov: 15100
Počet firiem: 399
Výstavná plocha: 24300 m2
Otváracie hodiny: 19. až 21. mája 2015 od 9.00 do 17.00
22. mája 2015 od 9.00 do 15.00

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba:
Platí pre študentov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov. Na pedagogický dozor uvedený na zozname sa vzťahuje rovnaká zľava.

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska