MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2014

21.medzinárodný veľtrh strojov,nástrojov,zariadení a technológií

Novinky vystavovateľov

Vyplnený formulár prosím zasielajte na lauko@agrokomplex.sk

Formulár – novinky vystavovateľov Medzinárodný strojárksy veľtrh 2014

 

msv1

ABB

BIBUS

BLUM-NOVOTEST

BOTTLING PRINTING

BPRINTING

DEUFOL

FILTER TECHNIK SLOVAKIA

HOFI

ICOSA

ITAX PRECISION

KINEX

LIFTEC

MCAE

MENZI MUCK

MISTR CAM

MTS

TOMARK

Mapa výstaviska