MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2014

Profil výstavy

Záštitu nad Medzinárodným strojárskym veľtrhom 2014 prevzal Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Tomáš Malatinský, MBA 

Potvrdenie záštity MHSR

 

Súťaž o cenu veľtrhu

 

Mapa areálu

Podtitul: 21.medzinárodný veľtrh strojov,nástrojov,zariadení a technológií
Termín konania: 20.05.2014 - 23.05.2014
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2013
Počet návštevníkov: 15200
Počet firiem: 404
Výstavná plocha: 24100 m2
Otváracie hodiny: 20. – 22. 5. 2014 denne od 9:00 do 17:00 hod.
23. 5. 2014 od 9:00 do 15:00 hod.

Na stiahnutie

Vstupné: 6 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 3 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba:
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné 3€:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Celoroční partneri

Mapa výstaviska