Medzinárodná výstava psov

Profil výstavy

VIAC INFORMÁCIÍ NA: WWW.NITRACACIB.SK

Termín konania: 23.10.2020 - 25.10.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenský poľovnícky zväz

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska