Medzinárodná výstava psov – zrušené

Profil výstavy

VIAC INFORMÁCIÍ NA: WWW.NITRACACIB.SK

Termín konania: 21.01.2021 - 24.01.2021
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Slovenský poľovnícky zväz

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska