Medzinárodná výstava psov

Profil výstavy

Viac informácií nájdete na www.nitradog.sk

Termín konania: 11.12.2020 - 13.12.2020
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Vstupné: Parkovací lístok pre osobné auto:
Vstupné zľavnené: Parkovací lístok autobus:
Parkovací preukaz areál:
Vystavovateľský preukaz: Parkovací preukaz parkovisko AX:
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

Celoroční partneri

Mapa výstaviska